KIRKERNE I VIPPERØD - tiltag vedr. COVID-19

GUDSTJENESTER + KIRKELIGE HANDLINGER (dåb, vielse, begravelser/bisættelser)

I kirke og sognegård må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 2 kvadratmeter gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Præst og kirkebetjening tælles ikke med i opgørelsen og hvis der er fællessang, som ved alle gudstjenester og kirkelig handlinger, skal det sikres, at alle sidder med min. 2 meters afstand medmindre man tilhører samme husstand. 

Ved friluftsgudstjenester gælder forsamlingsforbuddet, dvs. for nuværende i alt 50 personer. Den udendørs del af bisættelser og begravelser er undtaget fra forsamlingsforbuddet, men afstandsanbefalingen gælder.

I Vipperød betyder det, at vi igen fra og med Kr. Himmelfartsdag indbyder til gudstjeneste i kirken. Indtil videre holder vi alle højmesser i Ågerup Kirke, som er vores største kirkerum.

Find information for den enkelte kirke herunder:
Ågerup Kirke

Grandløse Kirke

Sdr. Asmindrup Kirke

KIRKERUMMET TIL PERSONLIG BØN OG ANDAGT

Da der skal gøres rent efter hvert besøg i kirken, skal det aftales på forhånd med præst eller graver, hvis man gerne vil lukkes ind og bruge en stund i kirken.