Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Månedens salme

Månedens salme er månedens gode tilbud – et tilbud om at lære en ny salme, hvis ord og melodi måske aldrig er blevet sunget og spillet i kirken før. Under den første eller anden gudstjeneste i hver måned vil præsten introducere den nye salme; organisten vil spille melodien, og sangeren synge det første vers før menigheden begiver sig ud i at prøve den nye salme. Efterfølgende vil salmen blive sunget ved hver gudstjeneste i den pågældende måned, så den bliver gennemprøvet og kan benyttes ved senere lejligheder.

Månedens salme vælges af en af præsterne, men har du en god idé til en salme, er du selvfølgeligt velkommen til at kontakte en af sognets præster.


Januar 2023

"Nu er det sagt med enkle ord", (Leif Hjernøe, 2008) Mel. "Julen har bragt velsignet bud" ( Weise, 1841).

Med Helligtrekongers søndag bevæger vi os ind i epifanitiden. Den opstod som den østlige kirkes fejring af inkarnationen (at Gud blev menneske).

Dens indhold var beretningerne om Jesu fødsel og dåb, Vismændene fra Østerland og Brylluppet i Kana. Med disse tekster kastes der lys over inkarnationens hemmelighed. De handler om åbenbarelsen af Jesu Kristi herlighed.

I 2008 skrev forfatter Leif Hjernøe en salme, som søger at fortælle om det lidt komplicerede indhold i Helligtrekonger tiden med enkle ord. Det er han lykkedes rigtig fint med, og salmen synges på Weises kendte julemelodi.

1. Nu er det sagt med enkle ord:

"Vorherre kom os i møde!"

Og tiden blev ny på vores jord,

Maria var valgt til at føde

barnet som tegn på himmelsk fred

i bondens jordiske bolig:

På staldkrybbens halm fandt underet sted.

En stjernestund så utrolig?

 

2. Himlen genlød af englesang,

med lyn som glimtende noder,

om nyheden, der fik efterklang

i rummet blandt blinkende kloder.

Levende lys er siden tændt

som frelsertegn til alverden.

Hver eneste én har fået dem sendt,

de følger mig nu i min færden.

 

3. Levende ord fra gamle bud

gi'r lys i mørklagte stunder.

"Kender I mig, så kender I Gud!"

si'r Jesus et himmelsk vidunder!

Faderen gav os med sin søn

den sandt fortrolige broder.

Et kærlighedsbarn som svar på en bøn

om mer' end de jordiske goder.

 

4. Syng det da ud med glade sind,

hvad frit om Kristus fortælles.

I bibelske bud læs, lyt og find

en glæde, som ikke forældes!

"Gud er i liv og død med os!"

Velsignet kort kan det siges.

De store små ord sagt også i trods! -

om dem skal der aldrig mer' ties!


December 2022

DDS 74 "Vær velkommen herrens år", (Grundtvig, 1848)

Vi skal synge en rigtig advents salme, som de fleste danskere dog kender mest fra nytårsaften, hvor vi skråler med. Men der findes en adventsudgave, som giver god mening i forhold til advents eftertænksomhed og de tanker vi har inden Jesusbarnets fødsel julenat.  Det var egentlig Grundtvigs søn, Svend, som gjorde sin far bekendt med en anden 1600-tals dansk adventssalme. Denne gamle salme dannede grundlag for Grundtvigs salme - eller skulle jeg sige 'salmer' - for der findes jo netop to udgaver; en nytårssalme og en adventssalme. Uanset hvad synges salmen på en melodi komponeret af A.P. Berggreen, og fejrer henholdsvis det verdslige nytår og det kirkelige nytår.

I adventssalmen mødes fortid, nutid og fremtid, idet menigheden i ét syngende nu byder det nye kirkeår velkommen. Det ser vi i de 4 vers, hvor jul, påske pinse og endelig 'Herrens år' er grundstammen i hver vers. For Grundtvig kunne vi nå adventsfordybelse og forstå fremtiden (Herrens år), hvis vi tog udgangspunkt i de tre store kristne højtider. Det er en inspirerende tanke, som følger kirkeåret fint.

1. Vær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

Julenat, da vor Herre blev fød,

da tændte sig lyset i mørkets skød.

Velkommen, nytår, og velkommen her!

 

2. Vær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

Påskemorgen, da Herren opstod,

da livstræet fæsted i graven rod.

Velkommen, nytår, og velkommen her!

 

3. Vær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,

da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.

Velkommen, nytår, og velkommen her!

 

4. Vær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

Herrens år med vor Guds velbehag

nu bringer os glæde hver Herrens dag.

Velkommen, nytår, og velkommen her!