Sommer i Vipperød Sogn

I juli og august afvikler medarbejdere og præster på skift sommerferie. Der er derfor ikke altid nogen til at svare telefonen i sognegården, men det er selvfølgelig altid muligt at få fat i en præst i forbindelse med dødsfald, kirkelige handlinger og behov for sjælesorg. I uge 29, 30 og 31 kan der dog ikke træffes nye aftaler vedr. datoer/tider for vielser og dåb.

Vagthavende præster i sommerperioden:

Uge 27 + 28: Sophie Juel og Lene Funder

Uge 29: Dorthe Thaulov - DTH@km.dk - 59 46 67 06

Uge 30 + 31: Detlef von Holst 

Uge 32: Lene Funder og Detlef von Holst


Vipperød Sognegård
Asmindrupvej 52
4390 Vipperød
59 18 20 07

kirkekontoret@kirkevip.dk

Du er velkommen til at henvende dig i Sognegården, hvor der normalt vil være nogen at træffe i dagtimerne.

Se mere om sognegården her

Henvendelser vedrørende personregistreringer og attestudstedelser skal foregå til:

Det fælles Kirkekontor i Holbæk Provsti
v. Skt. Nikolai Kirke
Klosterstræde 7, 4300 Holbæk,
Tlf 59 43 08 91 / dfk@km.dk
 
Det fælles Kirkekontor har åbent mandag til fredag fra kl. 10.00 til 13.00. Torsdag tillige fra kl. 16.00 til 17.30.