Vipperød Sognegård
Asmindrupvej 52
4390 Vipperød
59 18 20 07

kirkekontoret@kirkevip.dk

Du er velkommen til at henvende dig i Sognegården, hvor der normalt vil være nogen at træffe i dagtimerne.

Se mere om sognegården her

Henvendelser vedrørende personregistreringer og attestudstedelser skal foregå til:

Det fælles Kirkekontor i Holbæk Provsti
v. Skt. Nikolai Kirke
Klosterstræde 7, 4300 Holbæk,
Tlf 59 43 08 91 / dfk@km.dk
 
Det fælles Kirkekontor har åbent mandag til fredag fra kl. 10.00 til 13.00. Torsdag tillige fra kl. 16.00 til 17.30.